Werkwijze

Ieder mens en iedere situatie is uniek. Vanuit dit gegeven werk ik samen met jou. Voor duurzame veranderingen in leven en werken bestaat geen snelle oplossing. Wij onderzoeken samen je huidige situatie, je wensen en je blokkades. Logische stappen zullen dan in een eigen natuurlijk tempo volgen. Net als de natuur, heeft alles zijn eigen tijd en proces.

Mijn begeleiding bestaat uit een levendige mix van verdiepende gesprekken, creatieve werkvormen, systeem opstellingen en coaching. Met de focus op wat er nu aandacht nodig heeft in jouw dagelijkse leven.

Ik leer je om te ervaren dat jijzelf je belangrijkste inspiratiebron bent en van daaruit keuzes kunt maken, die voor jou en je omgeving de juiste blijken te zijn.

Bij alles wat ik doe, hanteer ik de volgende uitgangspunten:

Natuurlijk ritme van groei

Groei gaat altijd van binnen naar buiten. En is alleen mogelijk als je eerst zorgt voor vruchtbare grond. immers, het gras groeit niet harder als je er aan trekt. De symboliek van de natuur laat ons veel zien in onze zoektocht naar evenwicht.

Ervaringsgericht leren

Wij leren door dingen zelf te onderzoeken en te ervaren. Dan ontdekken wij onze eigen wijsheid.

Systemisch kijken

Onderlinge samenhang leren zien en zo eenvoud in de soms ogenschijnlijke complexiteit ontdekken. Wij onderzoeken alle factoren die relevant zijn. Met alles dat wij zien, horen, voelen en denken. Met alle patronen, dynamieken en verhoudingen die effect hebben. Alle informatie is al in het systeem aanwezig, het moet alleen nog ontdekt worden. Het zichtbaar maken geeft al ruimte voor de gewenste verandering. Je gaat bewuster en ruimer zien en vanuit een ander perspectief opnieuw keuzes maken.

Vertraagd versnellen

Vanuit rust kun je groeien. Net als de natuur hebben mensen het ook nodig om vanuit rust (winter) weer opnieuw te groeien en te bloeien. Door te vertragen, de waan van de dag even de waan te laten zijn, kun je steeds blijven leren en vernieuwen.

Samen puzzelen om de juiste condities te creëren. Zodat je weer verder kan in verbinding met jezelf en anderen.