Voor organisaties

Organisaties en teams hebben als doel om iets moois neer te zetten. Als je intensief met elkaar samenwerkt, kunnen zich situaties voordoen die het werkplezier en het resultaat niet ten goede komen. Dat is zonde!

Misschien herken je een van onderstaande dynamieken of patronen:

  • Onuitgesproken irritaties en frustraties
  • Weinig gevoel van saamhorigheid en onderling vertrouwen
  • ‘Ja’ zeggen en ‘nee’ doen
  • Er wordt ‘over’ in plaats van ‘met’ elkaar gesproken
  • De zoveelste manager in korte tijd
  • Cynische opmerkingen

Zichtbare symptomen– zoals hierboven – hebben een signaalfunctie voor wat er speelt in de onderstroom. Datgene dat er is maar niet over gesproken wordt. Wil je Echt kijken naar wat er speelt? Dan neem ik jou als leidinggevende mee in de systemische dynamiek van je organisatie.

Elke organisatie kent haar eigen dynamiek en groeiproces. Hier trouw aan blijven, zorgt voor een natuurlijk evenwicht. Door samen met jou als leidinggevende te kijken naar de organisatie, jezelf, je team en de vraag, ga je stapsgewijs de condities creëren om de verandering te laten plaatsvinden die nodig is.

Daarnaast kijken wij naar de groepsdynamiek en de onbewuste groepsnormen. Het beeld van de situatie zoals die nu is. Met alles wat wij zien, horen, voelen en denken. Met alle patronen, dynamieken en verhoudingen die effect hebben op de organisatie en haar functioneren. Het zichtbaar maken geeft vaak al ruimte voor de benodigde verandering. Vanuit die ruimte kan het team in beweging komen.

Het team aan de slag

In de teamcoaching onderzoeken wij samen met het team hoe het evenwicht hersteld kan worden. De enige manier om je team te laten groeien en nog effectiever te laten werken is een oprechte dialoog met elkaar aangaan. Hierbij onderzoeken we de (onbewuste) patronen, ieders aandeel in de situatie en erkenning voor dat wat er is. Vaardigheden worden aangeleerd zodat het team zelfstandig verder kan. Mensen kunnen weer vanuit hun talent en kwaliteiten bijdragen.

“Als alles er mag zijn, dan kunnen wij samen groeien”

Wil je duurzame verandering, kies dan voor een kijk in de onderstroom van je organisatie. Ontdek hoe de vicieuze cirkel werkt én hoe je deze kunt keren.

Ik ben ervan overtuigd dat mensen wel willen veranderen, maar niet veranderd willen worden. Wat ik leuk vind is om samen te puzzelen om de juiste condities te creëren, zodat verandering vanzelf gebeurt.

Mogelijke werkvormen

Verdiepende dialoog – inzichten door oefeningen – persoonlijke profielen – teamcoaching – management support – organisatieopstelling – intervisie