Organisatie opstelling

Het organisatie-systeem met organisatie-geweten is vaak veel wijzer en sterker dan wij als mens met onze ratio kunnen bevatten, dan wel enig invloed op kunnen uitoefenen. Alle gebeurtenissen uit het verleden van de organisatie kunnen een sterke invloed hebben op het heden, zonder dat je je daar als werknemer of werkgever van bewust bent.

Daarnaast heeft een organisatie ook te maken met bepaalde systemische wetmatigheden – voor ieder systeem gelden 3 oerkrachten: insluiting, ordening en uitwisseling. Tegen deze systemische principes ingaan, werkt uiteindelijk altijd tegen je en kost je nodeloos veel energie.  Als je dit ervaart in een organisatieopstelling, begrijp je beter hoe je een bepaald patroon in een organisatie kunt keren. Duidelijk wordt dan hoe zowel jij als de organisatie in je kracht kan komen.

Je kunt een opstelling doen waarbij jouw organisatievraagstuk aan de orde komt. Je kunt ook met een team een opstelling doen. Wil je hier mee over weten, dan licht ik dit graag mondeling toe.