Systeemopstellingen

Familie- of organisatieopstellingen zijn een krachtige methode om inzicht te krijgen in het veld waarin jij je begeeft. Dit kan gaan over zowel je privé- als professionele leven.

Tijdens een opstelling gaan we ‘systemisch kijken’. Dat wil zeggen: wij onderzoeken alle factoren die relevant zijn. Met alles dat wij zien, horen, voelen en denken. Met alle patronen, dynamieken en verhoudingen die effect hebben. Alle informatie is al in het systeem aanwezig, het moet alleen nog ontdekt worden.

Alle elementen van jouw vraag of thema worden in kaart gebracht. Je gaat onderlinge samenhang zien en zo eenvoud in de soms ogenschijnlijke complexiteit ontdekken. Het zichtbaar maken geeft ruimte voor de gewenste verandering. Je gaat bewuster en ruimer zien en vanuit een ander perspectief opnieuw keuzes maken.