Algemene voorwaarden

Anouk Mennema werkt vanuit wederzijds vertrouwen, dat betekent
1. Anouk Mennema gaat ervan uit dat gemaakte afspraken wederzijds worden
nagekomen
a. Mocht dat om een of andere reden niet kunnen, dan informeer je
elkaar daarover
b. Indien er al kosten zijn gemaakt, worden deze in principe en in
overleg doorberekend/vergoed
2. Anouk Mennema wil een veilige omgeving scheppen en gaat vertrouwelijk
om met privé en/of zakelijke informatie
3. Anouk Mennema gaat ervan uit dat iedereen zelf verantwoording neemt
over het eigen handelen
4. Anouk Mennema maakt een financiële en inhoudelijke offerte voor de
opdracht, in de offerte wordt de doelstelling en de werkwijze aangegeven
5. U ontvangt een factuur in de maand waarin de werkzaamheden worden
uitgevoerd of zoals anders afgesproken in de offerte. De betalingstermijn is
30 dagen.